Mi a Cursillo?

Mi a Cursillo ?

A Cursillo spanyol eredetű szó, kis vagy rövid tanfolyamot jelent. Csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlét bentlakással, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait és életformáit  mutatják be, nemcsak előadással, hanem beszélgetésekkel,  életpéldákkal.

A három napban Jézus személyére és tanítására összpontosítjuk erőinket. A résztvevőknek a keresztény igazságok átélt ismeretét nyújtja és vágyat ébreszt bennük az Egyház szolgálatára. A Cursillo nem csupán ismeretet, tudást akar átadni, hanem a hit  élményeket kínálja. Ehhez szükség van a résztvevők egész lényére, szívére, lelkére. A Cursillo lényegéhez tartozik a szentmise, a közös imádság, a dialógus. A Cursillo nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban együttlét, melyben legfontosabb a közös imádság és a beszélgetések.

Mi a célja a Cursillonak ?

Szeretnénk, ha az örömteli együttlét a hétvége után is folytatódna. A résztvevők kis csoportokat alakítanak, majd rendszeresen találkoznak, bekapcsolódva egyházközségük életébe. A csoport összejöveteleknek a Cursillo alatt elsajátított módszere van, ami hozzásegíti a résztvevőket hitük elmélyítéséhez, keresztény életük gazdagításához és az apostoli munkához. A Cursillo végső célja, hogy a Szentlélek által az egész társadalom kereszténnyé váljon.

Cursillok a kereszténységben

Behatolhat-e a kerszténység világi életünk számtalan területére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e ott? Áthathatja-e a világot gyümölcsözőbben és korszerűbben, mint régen? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A Cursillo nem új lelkiséget javasol, nem kritizál, csak egy módszert mutat be és ad, amely által lelkiségünk fejlődhet, élhető és megosztható bármely területen, ahol keresztények folyamatosan Istennel akarnak élni.

19