Pápák a cursillóról

Ferenc pápa:

Jorge Mario Bergoglio bíboros, Buenos Aires Érsekének levele a főegyházmegyei cursillistákhoz 2011. június 13‐án, Mária ünnepén:
Kedves Cursillisták!


„... a jó mag az ország fia...” (Mt 13,38)


Szent Pál ünnepéhez közeledve, aki a ti védőszentetek és mintátok arra, hogyan kell “de colores módon élni”, hálát adunk Istennek a Keresztény Cursillo munkájának minden gyümölcséért, amelyeket nagylelkűen adott az Egyháznak az évek során.
Szolgálatotok, hogy hirdessétek Krisztust mindennapi környezetetekben, tanúiként, hogy kézzelfoghatóan élővé tegyétek, hogy megújítsátok a Keresztséget amelyet Tőle kaptatok, hogy az Ige tanítványai és misszionáriusai legyetek, ahogy ki van fejezve az Egyház Alkotmányában: “Mindenki meg van híva az apostolkodásra ugyanazon Úr által, a Keresztség és a Bérmálás okán”
(33. pont).
Annak tudatában írok nektek, hogy tudom, mily nagy problémákat okoz a mai társadalomban az Evangéliummal kapcsolatos műveletlenség, tudatlanság, de bízom abban, hogy a ti elszánt és buzgó apostoli tevékenységetek, mely a Krisztussal és önmagatokkal való találkozásból született, történelmet fog csinálni, a jónak tevésében, hogy sok kitaszított testvérünk, aki a perifériákon él, megtapasztalja Jézus átkaroló szeretetét.
Zarándokokként élni városunkban azt jelenti, hogy nem rendezkedünk be kényelmesen, hanem nyitottak vagyunk az életre és figyelünk arra, hogy mi zajlik szívünkben, mint a jó szamaritánus, látván és szembesülvén sok testvérünk nehéz helyzetével. Szükséges hogy a Keresztény Cursillo Mozgalom összes tagjának részvételével folytassa a lelkipásztori átalakítás útját, ahogy azt az Aparecidai dokumentum* javasolja.
Mint nehéz idők cursillistái, kérnetek kell Istent, hogy sok keresztgyermeketek legyen, hogy állandóan előcursillót tartsatok, nehogy megbénító reménytelenségbe és szorongásba essetek. Az igehirdetés ajándéka, amelyet megkaptatok a Cursillóban, hittérítő jellegű, amint azt a háromlábú suszterszék is ajánlja (jámborság, elmélyülés a tanulásban és az apostoli tevékenység). Mint Főegyházmegye, szükségünk van az egységre Krisztusban, hogy Ő, csakis Ő uralkodjék szíveinkben, mert csak akkor tudjuk Őt felismerni, ahogyan az emmauszi tanítványok.
Amikor megköszönöm, hogy cursillistaként zarándokolsz, arra kérlek, mindig újítsd meg Jézus Eucharisztiájában apostoli elszántságodat és buzgalmadat, és erősítsd meg szövetségedet testvéreiddel a csoporttalálkozók által.
Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van arra, hogy a te közelséged a környezetedben világosságot és örömet jelentsen az embereknek, akik nem ismerik, hogy Isten egy gyöngéden szerető Atya.
Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van a te jelenlétedre, hogy a családok rátaláljanak Krisztus természetfölötti szeretetére, mely az emberi szeretethez képest új és hatalmasabb dimenzió.
Manapság ‐sokkal jobban, mint valaha ‐, szükségünk van a te személyedre és tanúságtételedre az Ultreyákon, hogy „előre” tudjunk haladni, „tovább” tudjunk menni az Igehirdetésben és annak megélésében a világban.
Kérlek szépen benneteket, hogy imádkozzatok értem. Jézus áldjon meg titeket és a Szűzanya vigyázzon rátok, aki az Isteni Kegyelem anyja.
Szeretettel:
Jorge Mario Bergoglio SJ, bíboros, Buenos Aires Érseke
Forrás: http://www.cursillosdecristiandad.es/?p=1678 Fordította: Polcz Anikó
* XVI. Benedek pápa jóváhagyta az aparecidai záródokumentumot
2007. július 10-én hozták nyilvánosságra XVI. Benedek pápa június 29-ei dátummal, Szent Péter és Szent Pál ünnepén aláírt levelét, amellyel engedélyezi a Latin-amerikai és Karib-tengeri Püspöki Konferenciák Tanácsa V. közgyűlését lezáró, ún. „Aparecidai dokumentum” közzétételét a kontinens főpásztorainak záró következtetéseivel.
A Vatikáni Rádió tájékoztatása szerint a Szentatya elismerését fejezi ki a Krisztus és Egyháza iránti szeretet és az egység szelleme miatt, amely a május 13-án megnyitott közgyűlést jellemezte, egyúttal pedig engedélyezi a záródokumentum közzétételét. Imádkozik az Úrhoz, hogy egységben a Szentszékkel és minden püspöknek a helyi egyháza iránti felelőssége tiszteletben tartásával ez a dokumentum – amely számos hasznos pasztorális útmutatást tartalmaz – jelentsen világosságot és adjon támogatást a termékeny lelkipásztori tevékenységhez, valamint az evangelizáláshoz az elkövetkező években.
„Különösen nagyra értékelve olvastam – írja a Szentatya levelében – azokat a gondolatokat, amelyek az Eucharisztia és az Úr napja megszentelésére helyeznek elsődleges hangsúlyt a pasztorális programokban. Továbbá azokat is, amelyek általában a keresztény képzés illetve különösen is a lelkipásztori kisegítők képzésének megerősítését fejezik ki” – emeli ki XVI. Benedek pápa.
Magyar Kurír
http://www.magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-papa-jovahagyta-az-aparecidai-zarodokumentumot

VI. Pál pápa:

Szent Pál apostolt nevezte ki 1963. decemberében a Cursillisták védőszentjének. A keresztény tanításnak ez a módszere máris nagyszámú hívőre kiterjedt, és bőségesen gyümölcsözött: a keresztény családi élet megújítása, plébániák élővé tétele, hűséges kötelességteljesítés a magán- és közügyek terén.”

Cursillok a kereszténységben

Behatolhat-e a kereszténység világi életünk számtalan területére? Megélhet-e ott? Növekedhet-e? Áthatja-e a világot gyümölcsözőbben és korszerűbben, mint régen?

Mi úgy gondoljuk, hogy igen. A Cursillo nem új lelkiséget javasol, nem kritizál, csak egy módszert mutat be és ad, amely által lelkiségünk fejlődhet, éltető és megosztható bármely területen, ahol keresztények folyamatosan Istennel akarnak élni.

II.János Pál pápa:

„Hálát adok az Úrnak az adományok és a világosság bőségéért, amely rajtatok keresztül kiárad az emberekre. Ha a földkerekséget felkészítettétek a kegyelem elfogadására, akkor a Cursillok által sok testvérnek felkínálhatjátok az Úrral való találkozás intenzív, felszabadító és örömteli élményét. Legyetek tehát mindig eleven élesztő kovász!

A harmadik krisztusi évezred küszöbe és az újra-evangelizálás sürgető kényszere, főleg a missziós tevékenység találjon bennetek olyan elkötelezett emberekre akikben egy új tűz lobog, és akiket eltölt a legmegfelelőbb módszer. Hordozzátok Jézust minden miliőben, és így mutassátok meg a távollevők számára az irgalmas Atya arcát és megújult Egyház-élményeteket.” (1995.május 6.)

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Portálunk igénybevételével, ön beleegyezik a cookie-k használatába.